Salmenkylän Hovi, rekisteri- ja tietosuojaseloste

Palvelun toteuttamiseksi tarvitsemme muutamia tietoja yhdistyksestäsi/yrityksestäsi/yhteyshenkilöistä. Käsittelemme tietoja kuin omiamme: haluamme olla luottamuksesi arvoisia. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme tietojasi.

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Suomen henkilötietolaki (1050/2018)
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

1. Rekisterinpitäjä

Salmenkylän Hovi Oy

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Ulla Heijari

3. Rekisterin nimi

Luutnantin puustellin asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Rekisteriin liittyvä sivusto

salmenkylanhovi.fi

5. Rekisteröidyt

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteröidyt Käsittelyn tarkoitus Käsittelyperuste
Asiakkaat (yhteyshenkilöt) Asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
Potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivuston käyttäjät Verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt ja uutiskirjetilaukset. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

Tiedot Asiakas Markkinointikontakti Käyttötarkoitus  
Nimi x x Yksilöinti / yhteydenpito
Puhelinnumero x x Yhteydenpito
Email x x Yhteydenpito
Yritys/työnantaja x x Asiakassuhteen hoitaminen / markkinoinnin kohdentaminen
Rooli/titteli x x Asiakassuhteen hoitaminen / markkinoinnin kohdentaminen
IP-osoite x x Markkinoinnin kohdentaminen

8. Säännönmukaiset tiedonlähteet 

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

9. Tietojen luovutukset 

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen ulkopuolelle. Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa esimerkiksi kolmannen osapuolen toteuttamaan kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle, eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Kaikki palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon.

Jotta voimme toteuttaa hyvää asiakaspalvelua ja parantaa sitä, käytämme seuraavia ohjelmia, jotka käsittelevät henkilötietoja ja sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Kaikki näiden ohjelmien taustalla toimivat yritykset ovat sitoutuneet EU:n Privacy Shield -standardiin.

 11. Evästeet 

Kuten lähes kaikilla verkkosivustoilla, myös tällä sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet auttavat kohdistamaan palveluja sivustolla vierailevien tarpeita vastaaviksi ja ne esimerkiksi nopeuttavat sivuston latautumista. Sallimalla evästeet sivuston käyttö on sujuvampaa. Jos et hyväksy evästeiden keräämistä, sinun tulee lopettaa sivuston käyttö välittömästi. Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin palvelimelle, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

13. Tietojen säilytysaika 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Sivustolta lähetetyt lomaketiedot poistetaan automaattisesti kuuden (6) kuukauden kuluttua lähetyksestä. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) kuukauden välein. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta. Kirjanpitoon tarvittavia aineistoja, kuten laskutustietoja, säilytämme kirjanpitolain mukaisesti 10 vuotta.

14. Rekisteröidyn oikeudet 

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen maili

Salmenkylän Hovi